IX  Saint-Anthony Abbot  The Hermit


IX  Sint-Antonius Abt  De Kluizenaar

 

 

De totaliteit, de vervulling

 

Velen hebben grote daden

van zelfkastijding doorstaan,

verdroegen veel werk en lieten veel

zweet in het belang van God;

maar hun koppigheid,

gebrek aan een goed inzicht,

en het feit dat ze het niet nodig achten

om een heilzaam advies

aan hun broeders te vragen,

maakt dit werk nutteloos en vergeefs.

 

 

De Kluizenaar: totaliteit en vervulling

verkrijg je door zelfkennis.

Zelfkennis betreft onze persoonlijkheid en tegelijkertijd de totaliteit: het boven-zelf.

De eenzaamheid zoeken.

Een-zaam, maar op je eigen

kracht vertrouwen.

 

 

Duiding:

Jezelf zoeken.

Pijn en verdriet ervaren door

de zin ervan te begrijpen.

Je moet ergens afstand van doen.

Terugtrekking in een proces

van zelfontwikkeling. Zet je in voor

geestelijke rijpheid en kennis, neem

er de tijd voor, hoe lang het ook duurt.

 

The totality, fulfilment

 

Many have gone through great

feats of self-mortification

and endured much labor and

sweat for the sake of God;

but their self-will, lack of good judgement,

and the fact that they do not deem

it necessary to seek salutary

advice from their brethren,

make these labors useless and vain.

Saint-Mark the Ascetic.

 

 

The Hermit; totality and achievement

you will obtain through self-knowledge.

Self-knowledge concerns our

individuality and at the same time

totality: the upper-self.

To seek loneliness.

Alone, but trust your own strength.

 

 

Interpretation:

Find yourself.

Pain and sorrow are experienced

by understanding the sense of it.

You must part with something.

Withdraw in a process of self-

development Bring into action mental maturity and knowledge, take your time,

no matter how long it lasts.