VIIISaint-MichaŽlThe Justice


VIIISint-MichaŽlDe Rechtvaardigheid

 

 

Het lot

 

Genade en waarheid hebben elkaar

ontmoet; rechtvaardigheid en vrede

hebben elkaar gekust.

Psalm 25:10

 

 

De Rechtvaardigheid is de kaart van karma: oorzaak en gevolg, dat is ons lot.

De kosmische wet. Acht slaan op onze

daden, woorden en gedachten.

Jezelf corrigeren.

Waarheid en waarachtigheid.

 

 

Duiding:

Karma, oorzaak en gevolg,

onderscheiding van goed en kwaad.

Je eigen rechter zijn,

je geweten laten spreken.

Het wordt tijd dat je acht slaat op je

handelingen en gedachten.

Je kunt met justitie in aanraking komen.

Alles zal verlopen zoals de bedoeling is.

 

The destiny

 

Mercy and truth are met together;

righteousness and peace

have kissed each other.

Psalm 25:10

 

 

The Justice is the card of karma:

cause and consequence,

that is our destiny. The cosmic law.

Attention beat on our actions,

words and ideas.

Correct yourself. Truth and actuality.

 

 

Interpretation:

Karma, cause and consequence,

distinction of good and evil.

Be your own judge,

let your conscience speak.

It is time to consider deeds and thoughts.

You can come into contact with the

justice department.

All will end according to its intention.