VII  Saint-Christopher  The Chariot


VII  Sint-Christoffel  De Zegewagen

 

 

Evolutie

 

Wanneer een mens is gezuiverd

van alle gehechtheid aan het materiéle,

dan rest het oordeel zo helder als de lucht

wanneer de mist verdwenen is.

Zijn genot hangt niet af van aardse dingen,

want omdat zijn hart op geen van deze is gericht, hoort alles aan hem toe.

Sint-Johannes van het Kruis.

 

 

De Zegewagen is een kaart van evolutie,

geluk, geestelijke groei, reizen,

bescherming en discipline.

 

 

Duiding:

Veranderingen in het leven doordat

je geestelijk groeit. Je gaat waarschijnlijk

reizen. Door gebrek aan discipline

ben je waarschijnlijk niet in staat om leiding te geven. Probeer de situaties in de hand te houden. Deze kaart belooft een goede afloop, wat er ook gaande is momenteel. Het geluk zal je toelachen.

 

Evolution

 

When a man is purged of all attachments

to things, the judgement is left clear as

the sky when the mists have

disappeared. His joy is not

dependent on the creatures,

for while his heart is set on none

of them, he possesses them all.

Saint-John of the Cross.

 

 

The Chariot is a card of evolution,

luck, mental growth, travel,

protection and discipline.

 

 

Interpretation:

Changes in living because of

your mental growth. You will probably

travel. Because of your lack of discipline

you are probably not able to lead.

Try to keep the situations in the hand.

This card promises good result,

whatever there is going on at present.

Luck will smile at you.