VI  Saint-Valentinus  and The Lovers


VI  Sint-Valentinus  en De Geliefden

 

 

Keuze

 

Daarom wordt dit korte gebod

voor eens en altijd aan jou gegeven:

Heb lief in alles wat je doet.

Als je zwijgt , zwijg in liefde;

als je spreekt, spreek in liefde;

als je straft, straf in liefde;

als je vergeeft, vergeef in liefde,

laat liefde in je wortelen, en vanuit die

wortel kan alleen het goede groeien.

Sint-Augustinus van Hippo

 

 

De Geliefden is de kaart van liefde en keuze; doe je wat je hart je ingeeft

of luister je naar je verstand.

Het is een kaart van evenwicht.

 

 

Duiding:

Je staat op het punt ergens voor te kiezen.

Je ervaart gevoelens van schoonheid,

liefde, eenheid en harmonie.

Deze kaart kan te maken hebben met

een relatie, huwelijk of verhouding.

 

Choice

 

Therefore once for all this short

command is given to you:

Love and do what you will.

If you keep silent, keep silent by love;

if you speak, speak by love;

if you correct, correct by love;

if you pardon, pardon by love:

let love be rooted in you, and from the

root nothing but good can grow.

Saint-Augustine of Hippo.

 

 

The Lovers is a card of love and choice;

do what motivates your heart

or listen to your mind.

It is a card of balance.

 

 

Interpretation:

You are on the point to choose something.

You experience feelings of beauty,

love, entity and harmony.

This card might have something to do

with a relation, marriage or a love affair.