VSaint-PeterThe High Priest


VSint-PetrusDe Hogepriester

 

 

Beweging

 

En ik zeg ook tegen U, U bent Petrus,

en op deze rots zal Ik mijn kerk bouwen;

en de poorten van het dodenrijk

zullen haar er niet onder krijgen.

En ik zal aan U de sleutels van het

koninkrijk der Hemelen geven;

en wat U op aarde bindt zal ook in de

hemel verbonden worden;

en wat U op aarde ontbindt zal ook in

de hemel ontbonden zijn.

Mattheus 16:18-19

 

 

De Hogepriester bepaald

wat goed en fout is.

Symboliseert eenheid met de

spirituele en materiŽle wereld.

Het is een raadgevende kaart.

Het is de kaart van beweging, en komt

tot uiting in de relatie met anderen.

 

 

Duiding:

Je moet een beslissing nemen,

is die goed of juist fout?

Luister naar je intuÔtie.

De dingen relativeren.

De kaart kan een nieuwe relatie aangeven

Of is er iets aan de hand

met je huidige relatie?

Harmonie in je relatie met anderen.

Iemand komt je om raad vragen.

 

Movement

 

And I say also unto thee, that thou art Peter

and upon this rock I will build my church;

and the gates of hell shall

not prevail against it.

And I will give unto thee the keys

of the kingdom of heaven:

and whatsoever thou shalt bind on earth

shall be bound in heaven;

and whatsoever thou shalt loose on earth

shall be loosed in heaven.

Matthew 16:18-19

 

 

The High Priest stipulates

what is right or wrong.

Symbolises entity with the

spiritual and material world.

This card gives advice.

It is the card of movement, and

expresses in the relation with others.

 

 

Interpretation:

You must make a decision,

is it right or just wrong?

Listen to your intuition.

Put things in perspective.

The card can indicate a new relation.

Or is there something wrong

with your current relation?

Harmony in your relation with others.

Someone will come to ask you for council.