IV  Saint-Constantine  The Emperor


IV  Sint-Constantijn  De Keizer

 

 

Verwerving

 

In hoc signo vinces

("Met dit symbool zult U overwinnen")

Het motto van Constantijn.

 

 

De Keizer symboliseert inzicht,

besef, bewustwording, verwerving;

iets komt tot stand.

Kracht en energie. Maar ook macht.

 

 

Duiding:

Inzicht, besef, bewustwording

van je situatie.

Je moet iets tot stand brengen,

zet je schouders er onder.

Je voelt verantwoordelijkheid.

Maar dat kan ook verstarring of eerzucht

teweeg brengen. Kun je macht hanteren?

 

Achievement

 

In hoc signo vinces

("In this sign thou shalt conquer")

The motto of Constantine.

 

 

The Emperor symbolises insight,

notion, realisation, achievement;

something comes about.

Strength and energy. But also power.

 

 

Interpretation:

Insight, notion, realisation

of your situation.

You must achieve something,

put your shoulders to the wheel.

You feel responsibility.

But that can bring about rigidity or

ambition. Can you handle power?