IIISaint-HelenThe Empress


IIISint-HelenaDe Keizerin

 

 

Groei Ontwikkeling

 

Er zou vrede in de wereld zijn

als de politici

het evangelie zouden navolgen.

Sint-Birgitta van Sweden

 

 

De Keizerin symboliseert vruchtbaarheid.

Liefde, zowel voor de Kosmos-God,

als voor de natuur. Het vrouwelijke principe. Het leven zelf, begeertes, verlangens, aantrekkingskracht.

 

 

Duiding:

Deze kaart symboliseert Liefde,

voor jezelf, voor anderen, voor de natuur.

Genieten van het leven.

Of heb je daar moeite mee?

Meer impulsief dan rationeel handelen.

Ben je verliefd geworden?

Deze kaart kan soms een

zwangerschap aangeven.

 

 

 

Growth Development

 

The world would have peace

if the men of politics

would only follow the Gospels.

Saint-Birgit of Sweden

 

 

The Empress symbolises fertility.

Love, both for the cosmos god,

as for nature. The female principle.

Life itself, covetousnessís,

desires, appeal.

 

 

Interpretation:

This card symbolises love, for yourself,

for others, for nature.

Enjoys living.

Or do you have difficulty with that?

More impulsive than rational.

Have you fallen in love?

This card could sometimes

indicate a pregnancy.