XXArchangel GabrielJudgement


XXAartsengel GabriŽlHet Oordeel

 

 

De verlossing

 

Kom gij gezegenden van mijn Vader,

erf het koninkrijk dat vanaf het begin

van de schepping voor jullie klaar ligt.

Mattheus 25:34

 

 

Het Oordeel symboliseert bevrijding.

Bevrijd van bindingen.

Aan niets meer gebonden zijn.

We ondergaan een belangrijke

verandering in onze levensvisie.

 

 

Duiding:

Een nieuw begin.

Definitief met iets afrekenen uit het verleden. Het afronden van een levensfase.

Luisteren naar je innerlijke stem,

die zegt wat je moet doen.

Er komen nu dingen naar boven die

geblokkeerd waren of waar je niet

eerder naar wilde luisteren.

Je wordt wakker geschud.

 

The Deliverance

 

Come ye blessed of my father

inherit the kingdom prepared for

you from the foundation of the world.

Matthew 25:34

 

 

Judgement symbolises liberation.

Release from bonds.

No ties to anything.

We will undergo an important

change in our vision of life.

 

 

Interpretation:

A new beginning.

Settle something from the past definitely.

The winding up of a phase in your life.

Listen to your inner voice,

it will tell you what to do.

Things will come to the fore

that were blocked or that you

would not listen to before,

you will be shaken awake.