IIMaria MagdaleneThe High Priestess


IIMaria MagdalenaDe Hogepriesteres

 

 

Het onbewuste

 

Want ik ben de eerste en de laatste

Ik ben de geŽerde en de verguisde

Ik ben de hoer en de heilige

Ik ben de echtgenote en de maagd

The Thunder, Perfect Mind.

 

 

De Hogepriesteres staat voor het gevoel,

de ziel, het onbewuste.

Verborgen wijsheid, intuÔtie, mysteries.

 

 

Duiding:

Onbewuste zaken. Je persoonlijkheid.

De kaart maant aan om goed naar

je innerlijk te luisteren.

Je hebt niet goed door in welke

positie je verkeert.

Geef je verkeerde signalen af?

 

Subconscious

 

For I am the first and the last

I am the honored one and the scorned one

I am the whore and the holy one

I am the wife and the virgin

The Thunder, Perfect Mind.

 

 

The High Priestess stands for emotion,

the soul, and sub consciousness.

Hidden wisdom, intuition, and mysteries.

 

 

Interpretation:

Subconscious matter. Your individuality.

The card reminds you to listen

to your inner self.

You don't quite know in which

position you find yourself.

Do you give out false signals?