XIX  Christ  The Sun


XIX  Christus  De Zon

 

 

Het licht. Een nieuw begin

 

Ik ben het licht van de wereld;

die mij volgt zal niet in het donker lopen,

maar zal het licht van leven hebben.

Johannes 8:12

 

 

De Zon vraagt ons "het kind in onszelf te

voorschijn brengen". De lichten zijn gaan

branden, we kunnen weer zien. Een nieuw

begin, nieuwe hoop, vrijheid. Volkomen

openheid, niets meer te verbergen.

Bevrijd worden van het verleden.

 

 

Duiding:

Je hebt een nieuw inzicht gekregen.

Een nieuw begin, nieuwe mogelijkheden.

Je voelt op een positieve manier een

eenheid van je innerlijk en uiterlijk.

Je bent je bewust geworden van jezelf,

jij bent het middelpunt; De Zon!

 

The light. A new beginning

 

I am the light of the world;

he who follows me will not walk in darkness,

but will have the light of life.

John 8:12

 

 

The Sun asks of us "let us show the

child within us". The lights are

beginning to burn, we can see again.

A new beginning, new hope, freedom.

Complete openness, nothing to hide.

Become free from the past.

 

 

Interpretation:

You have been given a new insight.

A new beginning. New possibilities.

A feeling of oneness of your inner and

outer being in a positive manner.

You are aware of yourself;

you are the centre; The Sun!