XVII  Saint-Therese  The Star


XVII  Sint-Theresia  De Ster

 

 

Hoop

 

Slecht weer bestaat niet.

Elk weer is goed omdat het van God komt.

Sint-Theresia van Avila

 

 

De Ster symboliseert een doorbraak,

een kans, oplossing voor bestaande

moeilijkheden, een nieuw

bewustzijn, een wedergeboorte.

 

 

Duiding:

De waarheid wordt geopenbaard.

Bevrijding van problemen.

Vergeving na een ruzie.

Innerlijke harmonie, zelfkennis en inzicht.

Probeer alles in jezelf te vinden,

ook de oorzaak van problemen.

 

Hope

 

There is no such thing as bad weather.

All weather is good because it is God 's.

Saint-Theresa of Avila

 

 

The Star symbolises a breakthrough,

a chance, solution for existing

difficulties, a totally new

awareness, a rebirth.

 

 

Interpretation:

The truth will be revealed.

Release from problems.

Forgiveness after an argument.

Inner harmony, self-knowledge and insight.

Try to find everything within yourself,

also the cause of the problems.