XVMargaretThe Devil


XVSint-MargarethaDe Duivel

 

 

De Verleiding

 

Moest ik gaan door het dal van de schaduw

des doods, kwaad zou ik niet vrezen,

want naast mij gaat Gij.

Psalm 23:4

 

 

De Duivel symboliseert

gebondenheid aan de materie,

geketend zijn aan onze problemen.

 

 

Duiding:

Gebonden zijn aan zelf gecreŽerde

monsters, en je er niet van bewust zijn

dat je jezelf kunt vrijmaken.

Geestelijk en lichamelijk vastzitten

in de stof (materie).

Je moet je meer bezig houden met

geestelijke zaken en die van het leven.

Zit je vast in een relatie waarvan je

je eigenlijk wilt bevrijden?

 

The Temptation

 

Yea, though I walk through the

valley of the shadow of death,

I will fear no evil: for thou art with me.

Psalm 23:4

 

 

The Devil symbolises a binding

for the material things,

chained to our problems.

 

 

Interpretation:

Bound to self-created monsters

and you don't realise that you can

free yourself of them.

You are mentally and physically

tied to material things.

You have to immerse yourself in the

spiritual aspects of affairs and life.

Are you tied to a relationship that

you want to be free of?