XIV  Saint-Benedict  Temperance


XIV  Sint-Benedictus  Gematigdheid

 

 

Evenwichtigheid

 

Bidden is werken en werken is bidden.

Oud motto van de Benedictijnse Orde

 

 

Gematigdheid symboliseert

in evenwicht zijn met anderen.

Maat weten, is een van de

geheimen van het leven.

Denken en voelen moet in evenwicht zijn.

 

 

Duiding:

Maat weten, je aanpassen in relaties.

Bewustwording van aspecten in jezelf.

Groei door ervaring en vooruitgang door ontwikkeling. Met jezelf en anderen in

evenwicht zijn. De middenweg

bewandelen, correct handelen.

 

Balance

 

To pray is to work, to work is to pray.

Ancient motto of the Benedictine Order

 

 

Temperance symbolises

balance with others.

Moderation, is one of the secrets

of life. Thoughts and feelings

must be stabilized.

 

 

Interpretation:

Know moderation, adapt yourself in

relationships. Be conscious of aspects

within yourself. Grow through experience

and progress via development. Be at one with yourself and with others. Walk the middle path, handle everything correctly.