XIII  Saint-Stephen  Martyrdom


XIII  Sint-Stefanus  De Dood

 

 

Verwerving

 

De mens is net zo bang voor de dood

als kinderen bang zijn voor het

donker; en als die natuurlijke angst

bij kinderen toenam door vertelsels,

zo gaat dat ook bij het eerste.

 

 

De Dood symboliseert een geestelijke dood. Het afsterven van een oude persoonlijkheid en een nieuwe die tevoorschijn komt.

Bevrijding van het verleden en het

vooruitzicht op een nieuwe toekomst.

 

 

Duiding:

De dood verklaren aan oude patronen

en handelingen. Laat alles los. Het beleven van een innerlijke transformatie.

Verwerving van je persoonlijkheid,

een nieuwe geboorte, je gaat je een ander mens voelen. Nieuwe vooruitzichten,

bevrijd worden van het verleden.

 

Acquisition

 

Men fear death as children fear

to go in the dark; and as that

natural fear in children increased

with tales, so is the other.

Francis Bacon

 

 

Death symbolises a spiritual death.

The dying of the old personality

and a new one will be born.

Freedom from the past and a looking

forward to a new future.

 

 

Interpretation:

Declare death to the old patterns

and deeds. Lose everything.

The experience of an inner transformation. Obtain a new personality,

a new birth, you will feel like a

new person. New horizons,

be free of the past.