XII  Saint-Blandina  The hanged One


XII  Sint-Blandina  De Gehangene

 

 

De beproeving

 

Deugdzaamheid is als kostbaar

reukwerk---het meest welriekend als

ze wordt bewierookt of geplet.

 

 

De Gehangene symboliseert beproevingen.

Stil staan bij steeds terugkerende situaties.

Als er niets mee gedaan wordt komt het steeds terug in het leven. Leer van de

dingen die gebeuren en sta er bij stil.

 

 

Duiding:

De dingen zijn niet zoals ze schijnen te zijn.

Je zit in een moeilijke periode, je gaat door beproevingen heen. Gebruik deze

beproevingen om het anders te doen.

Dan ga je een klas hoger in de levensschool.

 

The ordeal

 

Virtue is like precious odours----most

fragrant when they are incensed or crushed.

Francis Bacon

 

 

The Hanged One symbolises ordeals.

A standing still of recurring situations.

If nothing is done about it will constantly

come back in life. Learn of the things

that happen and think about it.

 

 

Interpretation:

Things are not as they seem to be.

You are going through a difficult period,

you have many ordeals. Use these

to do things differently. You will

then go to a higher school of life.