XISaint-JeromeStrength


XISint-HiŽronymusKracht

 

 

Geestelijke kracht

 

Geef me de kracht om mijn hoofd

te heffen tot de hoogte van

de hielen van de heilige.

 

 

Kracht symboliseert: het hart legt het

verstand het zwijgen op, niet met kracht

maar met liefde. De intuÔtie spreekt.

Dit verandert de persoonlijkheid.

 

 

Duiding:

Doelgericht handelen.

Dualiteit tussen de ziel en het

intellect, waar kies je voor?

Kies je voor je hart of je verstand?

In moeilijke tijden geeft deze kaart de

kracht om problemen onder ogen te zien.

Kracht in liefde.

 

 

 

Mental strength

 

Give me strength to raise

my head to a level with the

saint 's heels. Saint-Jerome

 

 

Strength symbolises,

not with force but with love.

Intuition will speak.

This changes the personality.

 

 

Interpretation:

Targeting a goal.

Duality between the soul and

intellect, what would you choose?

Do you choose your heart or your intellect?

In difficult times this card gives the

strength to see problems for what they

really are. Strength in love.