XSaint-CatharineThe Wheel of Fortune


XSint-CatharinaHet Rad van Fortuin

 

 

Het levensrad

 

Voor alles is een reden, en een tijd

voor elk doeleinde onder de hemel:

Een tijd voor geboorte,

en een tijd om te sterven;

Een tijd om te zaaien,

en een tijd om te oogsten;

Een tijd van pijn, en een tijd om te genezen;

Een tijd van instorten,

en een tijd van opbloeien;

Een tijd om te huilen,

en een tijd om te lachen;

Een tijd van rouw,

en een tijd om te dansen;Ö..

Ecclesiastes 3:1-4

 

 

Het Rad symboliseert Het Levensrad,

draaien aan onze karmische opdracht.

Toeval bestaat niet, iets valt je toe,

daar heb je (onbewust) aan gewerkt.

De toe-komst valt ons ook toe,

dat hebben we door onze daden zelf

gecreŽerd. Het rad laat ons alle kanten

van het leven zien, goede en slechte

tijden, ze staan tegenover elkaar.

Het een leidt naar het ander. Een slechte

periode brengt ons vaak naar een betere.

 

 

Duiding:

Beweging, energie,

alles is altijd in beweging.

Probeer de problemen te zien voor wat

ze zijn, er komen betere tijden.

Een nieuw begin.

Accepteer de nieuwe situatie,

pas je aan en ga mee met het leven.

 

Wheel of life

 

To every thing there is a reason,

and a time to every purpose

under the heaven:

A time to be born, and a time to die;

A time to plant, and a time to

pluck up that which is planted;

A time to kill, and a time to heal;

A time to break down,

and a time to build up;

A time to weep,

and a time to laugh;

A time to mourn,

and a time to dance;.....

Ecclesiastes 3:1-4

 

 

The Wheel symbolises the wheel of

life, turning to our karma's task.

Chance does not exist, something

will come to you, you have

(unconsciously) worked on that. The

future is predestined; we have created

these ourselves through our actions.

The wheel shows us all sides of life, good

and bad times, they stand opposed to

each other. One leads to the other. A bad

period often brings us to a better one.

 

 

Interpretation:

Movement, energy,

everything is always moving.

Try to see the problems for what

they are, there are better times

to come. A new beginning.

Accept the new situation,

adept and go along with life.