I Saint-Nicolas The Magician


I Sint-Nicolaas De Magir

 

 

Bewust-zijn - Ik ben

 

Het was de ervaring van het mysterieuze

--zelfs indien vermengd met angst--

die religie voortbracht.

Albert Einstein

 

 

De Magir is een kaart van n zijn,

de wil, het Ego, initiatieven nemen.

Het is een kaart om de hemel op aarde te

brengen. Daarom symboliseert de kaart:

zo boven - zo beneden.

 

 

Duiding:

Je gaat misschien iets nieuws ondernemen.

De eerste stappen daartoe zetten.

Bewustwording van de situatie

waarin je verkeert, maar

ook bewustwording van jezelf.

Consciousness - I am

 

It was the experience of mystery

--even if mixed with fear--

that engendered religion.

Albert Einstein

 

 

The Magician is a card of being one,

the will, and the ego, to take initiatives.

It is a card to bring heaven to earth.

For this reason the card symbolises:

so above - so below.

 

 

Interpretation:

You might undertake something new.

For that you will take the first steps.

Be conscious of the situation

in which you are in, but

be aware of yourself as well.