0Saint-FrancisThe Fool


0 Sint-FranciscusDe Dwaas

 

 

Onbegrensde mogelijkheden

 

Als ik de heerser zou zien, zou ik hem

smeken om opdracht te geven met Kerstmis de wegen te bestrooien met graan zodat de

vogels zich te goed kunnen doen,

speciaal onze zusters de leeuweriken.

Franciscus van Assisi

 

 

De Dwaas is de eerste en de laatste kaart

Hij stelt zowel armoe en onwetendheid,

als vreugde en vrijheid voor.

Een beginneling of een verlicht meester.

 

 

Duiding:

Je kent je eigen mogelijkheden

niet goed. Je zit in een nieuwe fase in

je leven, maak er iets van.

Het kan zijn dat je iets niet wilt of kunt inzien, of dat je tegen beter weten in handelt, onderzoek hierin je motieven.

 

Unlimited possibilities

 

If I were to see the Emperor, I would

beg him to command that grain be

scattered on the roads at Christmas

to regale the birds, especially

our sisters the lark.

Francis of Assisi

 

 

The Fool is the first and last card.

It suggests poverty and ignorance

as well as happiness and freedom.

A novice or an enlightened master.

 

 

Interpretation:

You don't know your own possibilities

well. There is a new phase in your life,

make something of it. It could be there is

something you donít want or cannot see,

or that you conduct yourself against all

odds, therefore, research your motives.